Język polski

Indywidualny kurs z języka polskiego przygotowujący do egzaminu.

Kurs obejmuje kompleksowe przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego według wymagań egzaminacyjnych.

Poszerzanie umiejętności i aktywizacja uczniów po nauce zdalnej.

Wspieranie procesu nauki języka polskiego po nauce zdalnej, nawiazywanie do wcześniej zdobytej wiedzy oraz kształtowanie umiejętnosci uczenia się.

Kurs ortograficzny dla dzieci.

Nauka zasad ortografii i poprawnej polszczyzny dla dzieci w wieku szkolnym

Wczesna nauka czytania nowoczesnymi metodami.
Motywujące lekcje kształtowania umiejetności czytania u dzieci
 

Oferujemy także zajęcia logopedyczne

Wczesna terapia neurologopedyczna dzieci do lat 3
Wspieranie w nabywaniu systemu językowego w pomoc w prawidłowym rozwoju mowy nowoczesnymi metodami elektrostymulacji i kinesiotaping.

Terapia neurologopedyczna dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi
Czynności logopedyczne obejmujące diagnozę i terapie logopedyczną usuwającą zaburzenia mowy, wyrównanie opóźnień rozwoju mowy oraz wypracowanie prawidłowego poziomu sprawności językowej.

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
Stopniowe poznawanie struktur językowych budowanie językowego obrazu świata.